Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec  [58641]

Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec
Write a review
Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec
Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec
Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec

Price:

CAD$188.72

Brand:
Tamiya
Model:
58641
Condition:
Brand New
Tamiya 58641 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X Drift Spec TT-02D is classified under AWD On-Road Drift Cars assembly kit 1/10 scale
1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec - Tamiya 58641

Copyright © 2008-2018 rcjaz.ca. All rights reserved