Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit  [42315]

Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Write a review
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit
Tamiya #42315 - 1/10 TB EVO.7 Chassis Kit

Price:

CAD$635.02

Brand:
Tamiya
Model:
42315
Condition:
Brand New
Tamiya - RC Models - On-Road Car Kit - TB EVO. 7 Chassis - 42315 EVO.7

1/10 TB EVO.7 Chassis Kit - Tamiya 42315

Copyright © 2008-2018 rcjaz.ca. All rights reserved