Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set  [25186]

Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set

Price:

CAD$61.60

Brand:
Tamiya
Model:
25186
Condition:
Brand New
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
alt="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set" title="Tamiya #25186 - 1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set"
Write a review
Tamiya 25186 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set Tanks Military Series assembly kit 1/35 scale
1/35 JGSDF Type 90 Tank & Type 73 Light Truck Set - Tamiya 25186

Copyright © 2008-2019 rcjaz.ca. All rights reserved