1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba - Hasegawa 64519  [HA-64519]

Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba
Price:
CAD$64.12
Brand:
Hasegawa
Model:
HA-64519
Condition:
Brand New
Write a review
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
alt="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba" title="Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba"
Hasegawa 64519 CW19 Crusher Joe Cordoba Space assembly kit 1/3000 scale
Hasegawa 64519 - 1/3000 CW19 Crusher Joe Cordoba

Copyright © 2008-2023 rcjaz.ca All rights reserved